Yönetim

Şeffaflığın Adresi

Yönetimini aldığımız yerlerde;

 

  • Alacakların takibini bilgisayar ve yardımcı programlar aracılığıyla yapmak, (Muhasebe ve Aidat Takip Programları) gecikme olanlara SMS ve E-Mail yolu ile hatırlatmada bulunmak, gerektiğinde icra takibi başlatmak.
  • Tutulması zorunlu defter ve belgeleri sorumluluk sıfatı ile tutmak, muhasebeleştirmek, yazışmalarda bulunmak ve muhasebe işlemlerini periyodik zamanlarda mali müşavirimiz tarafından denetlettirmek.
  • Yönetimini aldığımız yerlerde 634 sayılı kanunun belirlediği zorunlu işleri yapmak ve uygulamak.
  • Sorumluluğunu ve yönetimin aldığımız yerlerde birlik ve beraberliği geliştirmek için duyurularda bulunmak, toplantılar, organizasyonlar düzenlemek.
  • Hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak.
  • Yönetim kurulunun belirlediği süre dahilinde üst üste aidatını ödemeyen kat malikleri hakkında  yasal işlem başlatmak.
  • Çalışan personelin ücret bordrosu ve SGK prim tahakkuk işlemlerini takip etmek ve yerine getirmek.
  • Asansörler, havuz, jeneratör, ısınma ve sıcak su kazanları, TV santrali, hidrofor gibi tesisatların sorunsuz ve güvenli olarak çalışmasını sağlamak, periyodik bakımlarını yaptırmak.
  • Personelin çalışmalarını kontrol etmek, eğitimler vermek.
  • Ortak alanlar haricinde, kat malikleri tarafından talep halinde  elektrikçi veya sıhhi tesisatçı personellerimizi göndererek bağımsız bölümdeki arızayı (malzeme bedeli kat malikine ait olmak üzere) işçilik ücreti almadan gidermek.
  • Yönetimini yaptığımız yerlerde, yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek için kurallara uymayanlara karşı gerekli uyarı ve yasal işlemleri yürürlüğe koymak.
  • Yönetimce oluşturulmuş işletme projesinin uygulanmasını sağlamak.
  • Talep olduğu takdirde İhtiyaç duyulan yerlere,  Valilikçe onaylı güvenlik birimi kurmak, disiplinli çalışmayı sağlamak.
  • Yönetim planı oluşturmak, yapı kullanım izinlerini (İskan Ruhsatı) almak.
  • Her türlü bakım, onarım, tamirat ve tadilat işlemlerinde, malzeme alımlarında teklifler almak, sözleşmeler yapmak, uygulamaya geçirmek.
  • Yönetimini yaptığımız toplumsal yaşam alanlarındaki genel örf adetlere ve ahlak kurallarına karşı davranışlarda bulunanlara gerekli uyarı ve ikazları yapmak, gerekirse tahliyelerini sağlamak.
  • Ayrıca www.akinciyonetim.com WEB sitemiz aracılığı ile kat maliklerinin aidat-borç alacak ve giderlerini vereceğimiz şifre ile takip etmelerini sağlamak, satılık-kiralık duyurularını yapmak.
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.